Category :

Každý z nás sa pri písaní životopisu zamyslí, čo je vhodné spomenúť a čo nie.

Treba uviesť do životopisu, že sme komunikatívny, flexibilný….?

Nie sú to iba otrepané slovíčka, ktoré nájdete u každého?

Tak poďme sa spoločne pozrieť, čo je dôležité mať vo svojom životopise:

Vo všeobecnosti u človeka tvoria všeobecne tri základné zložky: vlastnosti a osobnostné rysy, zručnosti a vedomosti. Vlastnosti a osobnostné rysy sú väčšinou vrodené a ťažko ovplyvniteľné. Ide napríklad o temperament, kreativitu, optimizmus a pesimizmus. Druhou zložkou sú zručnosti, ktoré možno meniť/naučiť sa. Do tejto skupiny patrí práve soft skills (mäkké schopnosti/znalosti). Ide napríklad o vyjednávacie schopnosti, zvládanie stresu, empatiu, logické myslenie alebo schopnosť rozhodovať sa. Tretia zložka osobnosti človeka je tvorená nadobudnutými vedomosťami, ktoré je možné meniť najlepšie. Sú to takzvané hard skills. Sem patria napríklad odborné znalosti z matematiky alebo jazykov, technické znalosti postupy pre prácu a tiež všetky encyklopedické schopnosti.

V prieskume konzultačnej spoločnosti West Monroe Partners z roku 2018, ktorý sa uskutočnil medzi 1250 personalistami v USA vyplynulo, že až 66% z nich zamietlo kandidátov na IT pozície z dôvodu nedostatočných Soft-skills. Prax totiž ukázala, že najať do tímu developera, ktorý nedisponuje komunikačnými zručnosťami, má na tím negatívny vplyv. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá práca v tímoch a tam je jedna z najdôležitejších vecí komunikácia. V oblasti IT je to o to ťažšie, pretože neustále prepíname medzi technickým a biznisovým jazykom. Preto odporúčam aj pri zostavovaní životopisu uviesť okrem ovládaných nástrojov a programovacích jazykov aj “neotrepané” Soft-skills.

Najpodstatnejší rozdiel medzi hard skills a soft skills sa ukrýva v tom, že kým hard skills si po osvojení uchováme a praxou ich potvrdzujeme, mäkké zručnosti musíme neustále rozvíjať, aktualizovať a adaptovať podľa životných situácií či kariérnych okolností.

V rámci mäkkých zručností rozlišujeme isté kategórie a medzi tie hlavné patria komunikácia, kolaborácia, leadership, riešenie problémov a emocionálna inteligencia alebo empatia.

Samozrejme, že je dôležité vo svojom životopis spomenúť Soft Skills, zamestnávateľ sa vie na pohovore na ne opýtať a uistiť či sú to Vaše soft skills, takže sa neoplatí písať do životopisu, že ste komunikatívny ak naozaj nie ste, je dobré možno nájsť iné Soft Skills, ktoré by ste chceli prezentovať, prípadne do budúcna rozvíjať. Pre zamestnávateľa môže byť zaujímavé aj to napríklad, že chcete sa do budúcna zdokonaliť v niektorých zo Soft Skills.

Príklad:

Ak vo svojom životopise chcete využiť jednu zo svojich Soft Skills, napríklad Proaktivitu.

Skúste si najprv položiť tieto otázky (môžete tento typ otázok použiť v rámci väčšiny SoftSkills):

 1. Viete uviesť konkrétny príklad, kedy ste boli proaktívny v praxi?
 1. Myslíte si, že proaktivita je dôležitá pre prácu v tíme alebo pre jednotlivca?
 1. Viete svoju proaktivitu rozvíjať a prispôsobovať prostrediu?

Takéto typy otázok Vám môžu pomôcť a vybrať si ten správny SoftSkill, v ktorom vynikáte práve Vy.

Zoznam základnych Soft Skills, ktoré viete použiť vo svojom životopis:

 1. Komunikatívnosť
 2. Kolaborácia
 3. Leadership
 4. Riešenie problémov
 5. Empatia
 6. Tímovosť
 7. Zvládanie stresu
 8. Schopnosť rozhodovať sa
 9. Aktívne počúvanie
 10. Adaptabilita
 11. Kreativita
 12. Asertivita
 13. Sebareflexia

Zdroj obrázka: www.pexels.com