The individual Approach to HR


Nachádzate sa tu:

Executive search

Ľudské zdroje v kľúčových pozíciách top a senior manažmentu a vysoko špecializované pozície sú kľúčom k úspechu a zároveň dôležitou súčasťou hodnoty firmy. Správne rozhodnutia o umiestnení najvhodnejších kandidátov na tieto pozície hrajú vždy rozhodujúcu úlohu v procese zmeny a vývoja.

Nástrojom používaným v týchto situáciách je Executive search – cielené vyhľadávanie a výber kandidátov. Hlavnou charakteristikou tejto metódy je sofistikovaný proces zameraný na zabezpečenie kompletného skúmania potencionálnych zdrojov vhodných kandidátov dodržujúc vysoký stupeň diskrétnosti. Proces je založený na zámere dohodnutom medzi klientom a konzultantom – nájdenie kandidátov so špecifickým súborom zručností a skúseností vo vymedzenom sektore.

Proces Executive search

 • Špecifikácia firemných potrieb, spôsobov realizácie a výstupov, analýza prostriedkov, ktoré má firma k dispozícii.
 • Špecifikácia pracovnej pozície a profilu úspešného kandidáta.
 • Vyhľadávanie vhodných kandidátov v nasledujúcich zdrojoch:
  • Aktívne vyhľadávanie na trhu.
 • Prieskum trhu a špecifikácia prvého short list potenciálnych kandidátov
 • Komunikácia s klientom a určenie konkrétnych osôb pre prvé diskrétne oslovenie
 • Prvé oslovenie kandidátov a získavanie informácii (CV, pracovné skúsenosti, etc.)
 • Osobné stretnutia
 • Report klientovi
 • Overovanie referencii
 • Report klientovi a short list finalistov
 • Osobné stretnutia s finalistami
 • Report klientovi
 • Individuálna prezentácia finalistov pred klientom
 • Výber úspešných kandidátov potrebných pre danú pozíciu zahŕňa:
  • Podrobné pohovory s vybranými kandidátmi vedené našim HR konzultantom
  • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza dôležitých osobných údajov a spracovanie komplexného hodnotenia každého kandidáta.
  • Pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov sú využívané psychologické testy, diaiagnostické testy, personalistické testy (ICL, Kilmanov test, D-M-V, KAI, Voelov test)
  • Výstupom pre klienta je podrobný prehľadný osobnostný profil kandidáta vrátane komentára konzultanta.

Počas celého procesu Executive search požadujeme aktívnu a intenzívnu komunikáciu s klientom o priebehu vyhľadávania vhodných kandidátov.

Zameranie

Program Executive search je zameraný na:

 • nižšie a stredné pozície
 • vyšší a top manažment

Pracovné ponuky

Aktuálne ponuky

Prezrite si naše aktuálne pracovné ponuky.

Application Form

Dajte nám o sebe vedieť a vyplňte svoj elektronický životopis.

Vložiť životopis »

Diagnostika

3d - logo Snímače

Kontakt

EuroView s.r.o.
Úprkova 40
811 04 Bratislava

Tel: +421 (2) 5262 0747

Všetky kontakty

Skupina

ab connectia – EuroView


© 2014 EuroView s.r.o. | Mapa stránok | Realizácia: Embex, s.r.o. | Powered by: DynaMight